Базы данных

БАЗЫ ДАННЫХ


База даных (БД) «Навукоўцы зямлі круглянскай» - біябібліяграфічны інфармацыйны рэсурс, у якім змешчана інфармацыя аб ураджэнцах Кругляншчыны, якія ўнеслі вядомы ўклад у развіццё навуковай і тэхнічнай думкі з пачатку XX стагоддзя па цяперашні час. БД уключае інфармацыю аб адкрыццях і дасягненнях, інавацыях і вынаходствах, навуковых даследаваннях, галінах дзейнасці кожнай асобы. Карыстальнік БД можа атрымаць звесткі аб асноўных датах жыцця і дзейнасці асоб, даведацца, якімі ўзнагародамі і прэміямі была адзначана іх дзейнасць, якое было прысвоена званне; азнаёміцца з біяграфіяй, навуковымі працамі, літаратурай аб асобе, у тым ліку спасылкамі на афіцыйныя інтэрнэт-рэсурсы.

Доступна по ссылке - Просмотр


База даных (БД) «Жывыя галасы паэтаў» – краязнаўчы інфармацыйны рэсурс. Складзены ў 2018 годдзе. Мэта яго пазнаёміць з паэтамі-аматарамі, якія жывуць на Кругляншчыне. БД уключае біябібліяграфічныя звесткі пра паэтаў і іх творчае жыццё, а таксама відэазапісы на якіх вершы чытае сам аўтар.Доступна по ссылке - Просмотр


База даных (БД) «Имя героя в названии улицы» - путеводитель не столько по улицам городка Круглое, сколько по судьбам людей, чьи имена они носят. Имена героев Великой Отечественной войны увековечены в названиях шести улиц.

Доступна по ссылке - Просмотр