Внимание новинки

 


Спірыдон Собаль і вытокі магілёўскага кнігадруку = Spirydon Sobal and the origins of Mahiliou book-printing / склад. А. А. Суша ; фота А. П. Дрыбаса, А. Р. Шаблюка. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016. — 248 с. : іл.

Выданне прадстаўляе багатую спадчыну магілёўскага кнігадрукара Спірыдона Собаля і яго паслядоўнікаў 17–18 стст. Народжаны ў Магілёве, ён стаў найбольш вядомым праваслаўным выдаўцом і друкаром Беларусі першай палавіны 17 ст., распачаўшы кнігавыданне ў Куцейне, Буйнічах і ў самім Магілёве. С. Собаль выдаў першы на землях сучаснай Беларусі «Буквар». Ён паспяхова развіваў сваю выдавецкую дзейнасць у Кіеве, а таксама наведаў з мэтай арганізацыі выдавецкай справы Маскву. У кнізе прадстаўлены ўнікальны перыяд магілёўскага кнігадруку праз найбольш яскравыя кніжныя помнікі і лёсы іх стваральнікаў.

 

 

 

 

 

 

Суша, А. А. Франциск Скорина – человек мира / Алесь Суша. — Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016. — 304 с.: ил

Книга посвящена белорусскому первопечатнику, основателю восточно- европейского книгоиздания Франциску Скорине. Именно он первым из восточных славян в 1517 году выпустил в свет печатную книгу во всей ее многогранности и полноте. Как печатник и издатель Франциск Скорина является также известным деятелем белорусской культуры эпохи Возрождения. Его талант проявился во многих сферах деятельности: он известен как переводчик, писатель, философ-гуманист, теолог, медик, ботаник, общественный деятель. В настоящее время выявлено свыше 520 печатных экземпляров книг Ф. Скорины. Книги хранятся в книжных и музейных собраниях Беларуси, Великобритании, Германии, Дании, Литвы, Польши, России, Словении, США, Украины, Чехии.

 

 

 

 

 

 

Сусветная спадчына Францыска Скарыны = Всемирное наследие Франциска Скорины = World Heritage of Francysk Skaryna. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. — 424 с. : ил. — (Энцыклапедыя рарытэтаў).

Выданне серыі «Энцыклапедыя рарытэтаў» прымеркавана да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання, якое пачалося ў 1517 годзе выпускам першай кнігі беларускага асветніка і друкара Францыска Скарыны. Беларускае кнігадрукаванне развівалася ў цеснай сувязі з еўрапейскім, выкарыстоўваючы перадавыя напрацоўкі ў гэтай справе. Багата ілюстраванае выданне, падрыхтаванае беларускімі спецыялістамі ў галіне кнігазнаўства і скарыназнаўства, распавядае пра кожную кнігу беларускага першадрукара і такім чынам наглядна прадстаўляе кніжную спадчыну Францыска Скарыны, якая ў наш час зберагаецца ў многіх краінах свету — у кніжных і музейных зборах Беларусі, Вялікабрытаніі, Германіі, Даніі, ЗША, Літвы, Польшчы, Расіі, Славеніі, Украіны, Чэхіі.

 

 

 

 

 

Сафійка. Полацк. Родны край : паэзія, проза, публіцыстыка / уклад. Навума Гальпяровіча. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2017. — 287 с., [8] л. : іл. — (Беларусь літаратурная).

Кожны год да Дня беларускага пiсьменства ў выдавецтве «Мастацкая лiтаратура» выходзiць зборнiк серыi «Беларусь лiтаратурная», якi прадстаўляе творчасць ураджэнцаў рэгiёна, дзе адбываецца свята. Сёлета гэта зноў — Полацк, радзiма Францыска Скарыны, дзякуючы якому мы адзначаем 500–годдзе беларускай друкаванай кнiгi. Зборнiк склаў вядомы паэт Навум Гальпяровiч, i задача яго была цяжкая. Бо серыя «Беларусь лiтаратурная» пачыналася зборнiкам, прысвечаным Полаччыне, з тым жа складальнiкам. На гэты раз «паспрабавалi пайсцi не проста падборам твораў тых, хто непасрэдна звязаны сваёй бiяграфiяй з Полацкам, а паспрабаваць даць своеасаблiвую анталогiю беларускай лiтаратуры, прысвечанай самаму старажытнаму гораду краiны». Пачынаецца пераказамi прадмоў Францыска Скарыны паэтам Алесем Разанавым. «Песня пра князя Iзяслава Полацкага» — твор малавядомы, а мiж тым аўтар, Максiм Багдановiч, натхнёны «Словам аб палку Iгаравым». Лiтаратуразнаўца Iван Саверчанка пераасэнсоўвае легенды пра ўзнiкненне Полацка, эсэ Уладзiмiра Караткевiча i аповесць Алега Лойкi распавядаюць пра Скарыну. Усцешыла, што ў зборнiк увайшла аповесць Вацлава Ластоўскага «Лабiрынты», адно з першых беларускiх фэнтэзi, а таксама экспрэсiйная «Фантазiя» Максiма Гарэцкага, герой якой — прывiд Скарыны. Наступны вялiкi раздзел — творы пра Полацк, ад Барадулiна да Сiпакова. Апошнiя старонкi прысвечаныя творчасцi лiтаратараў лiтаб’яднання «Наддзвiнне», якому спаўняецца 90 год. Тут, вядома, мастацкi ўзровень дужа няроўны, як кажуць, затое шчыра i з любоўю. Шкада, у зборнiк не ўвайшлi некаторыя цiкавыя сучасныя лiтаратары–палачане. Але што ж, Полацк занадта вялiкi, каб змясцiцца ў адной кнiжцы.

 

 

Растения-агрессоры. Инвазионные виды на территории Беларуси / Д. В. Дубовик [и др.]. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. —192 с. : ил.

В книге обобщены данные о наиболее агрессивных чужеродных растениях флоры Беларуси, которые относятся к категории инвазионных. Кратко описаны их морфология, особенности распространения, причиняемый ими ущерб и возможные меры борьбы. Книга иллюстрирована оригинальными цветными фотографиями. Издание предназначено для научных работников, специалистов по рациональному природопользованию и охране природы, работников лесного хозяйства, специалистов-озеленителей, преподавателей, студентов, учителей, дачников, всех любителей природы.    

 

 

 

 

      

100 гадоў на службе Закону, Народу, Айчыне : аповесць, апавяданні, вершы. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2017. — 206 с.).


У кнізе змешчаны творы пераможцаў і ўдзельнікаў конкурсу, прысвечанага 100-годдзю беларускай міліцыі. У гэтых творах адлюстраваны суровыя будні вартавых правапарадку, тых, хто самааддана служыць закону, беларускаму народу, нашай Айчыне. У конкурсе ўдзельнічалі прафесійныя пісьменнікі, супрацоўнікі праваахоўных органаў, школьнікі і інш.

 

 

 

 

 

 

 

Ад шчырага сэрца : падарунак любай маме / укладальнік Алесь Бадак. — Мiнск : Мастацкая лiтаратура, 2016. — 255 с.


У зборніку расказваецца пра маці знакамітых айчынных пісьменнікаў, мастакоў, музыкантаў, рэжысёраў, а таксама сусветна вядомых прадстаўнікоў розных творчых прафесій. Адзін з раздзелаў складаюць вершы і апавяданні, прысвечаныя самаму дарагому чалавеку ў свеце. Кніга багата ілюстравана рэпрадукцыямі карцін славутых жывапісцаў розных краін і эпох і архіўнымі фотаздымкамі, на якіх захаваны воблік жанчыны-маці.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рублевская, Л. И. Рыцари и дамы Беларуси: исторические очерки / Людмила Ивановна Рублевская. — Минск : Мастацкая літаратура, 2013. — 246 с.


В сборник "Рыцари и Дамы Беларуси" вошли исторические эссе писательницы Людмилы Рублевской, опубликованные в авторской рубрике на страницах газеты "СБ-Беларусь сегодня". В этих увлекательных текстах читатель встретится со многими известными и малоизвестными персонажами отечественной истории, убедится, что в ней хватает сюжетов, не менее захватывающих, чем те, что использовал Шекспир, на основе которых создавали свои романы Вальтер Скотт, Александр Дюма-отец и Генрик Сенкевич. Некоторые эссе превращаются в настоящие детективные расследования. Россыпь необычных исторических фактов сопровождается богатым иллюстративным материалом.

 

 

 

 

 

Рублевская, Л. И. Рыцари и дамы Беларуси : исторические очерки. Кн. 2 / Людмила Ивановна Руб¬левская. — Минск : Мастацкая літаратура, 2016. — 254 с. : ил..


Это вторая книга очерков Людмилы Рублевской, в которых популярным языком рассказывается об известных и неизвестных персонажах белорусской истории. Очерки публиковались в рубрике «Рыцари и дамы» газеты «СБ. Беларусь сегодня». Из них вы узнаете о том, как судили королеву Софью Гольшанскую, как Ян Сапега охотился на ведьм, а Игнаций Гелгуд вызывал на дуэль фаворита царицы, как воевода Криштоф Завиша устраивал балы и откуда у учителя Янки Купалы Владимира Самойло было в кабинете чучело дракона. Несомненный интерес вызовет то, что Симеон Полоцкий писал ви¬зуальные вирши, белорусский шляхтич Владислав Малаховский изобрел фотоаппараты «Кодак», а контрабандист и шпион Сергей Песецкий, сидя в тюрьме, стал победителем литературного конкурса.

 

 

.

Качан, Г. К. Куклы : обереги, обрядовые, игровые : [ иллюстрированный мастер-класс] / Г. К. Качан . — Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. — 88 с. : ил. — (Энциклопедия народного мастера).


Издревле куклы-обереги, обрядовые и игровые были важной частью повседневной жизни наших предков. Делали их исключительно женщины и только с добрыми помыслами. Каждая из кукол отвечала за определённую жизненную ситуацию. Некогда утраченная в Беларуси традиция изготовления подобных кукол сегодня вновь возрождается. В книге представлены пошаговые мастер-классы по изготовлению кукол народного мастера Г. Качан. Издание будет интересно как начинающим, так и опытным мастерицам, желающим наполнить свою жизнь гармонией и положительной энергией.

 

 

 

 

 

Уладамірская, В. В. Саломапляценне : ілюстраваны майстар-клас / В. В. Уладзімірская. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. — 88 с. : іл. — (Энцыклапедыя народнага майстра).


Нягледзячы на даступнасць і таннасць саломкі, гэты прыродны матэрыял у народзе называюць «беларускім золатам» з-за яго незвычайных дэкаратыўных якасцей… У кнізе прадстаўлены самыя простыя і пашыраныя тэхнікі саломапляцення. Акрамя майстар-класаў выданне ўключае цэлую галерэю цудоўных вырабаў з саломкі, якія можна стварыць, выкарыстаўшы засвоеныя навыкі.

 

 

 

 

 

 

 

Глушко, Н. Традыцыйная беларуская вышыўка / Настасся Глушко, Наталля Ярмалінская. — Мінск : Белоруская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016.


Это не просто книга. Да и, по большому счету, - вовсе не книга. Альбом, составленный из отдельных открыток необычного формата, представляет традиционные белорусские узоры для вышивки, дает схемы для вышивания и советы мастерицам. Здесь собраны изображения аутентичных текстильных изделий из коллекции Студенческого этнографического общества. Эта молодежная общественная организация (кстати, аккредитованная при ЮНЕСКО) уже более 20 лет организует экспедиции в различные регионы Беларуси, кроме фольклора собирая предметы быта, текстильные вещи, ремесленнические приспособления. Авторы издания - опытные мастерицы и исследовательницы, готовы поделиться своим опытом со всеми любителями традиционной белорусской культуры.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увлекательного всем чтения!

 

 

.